12 september 2009

Twee nieuwe priesters bij priesterbroederschap Sint Petrus in de Benelux

Pater Alfard Schijffelen heeft zich, na een apostolaat van vier jaar bij de priester-broederschap Sint Pius X in Berlijn, met kerkelijke goedkeuring gevoegd bij de priester-broederschap Sint Petrus in de Benelux. Pater Schijffelen is Nederlander. Ongetwijfeld zal hij dan ook een keer de H. Mis celebreren in de Agneskerk.

Op 27 juni jl. is pater Louis-Dominique Kegelin door mgr Athanasius Schneider tot priester gewijd voor de broederschap Sint Petrus. Pater Kegelin is afkomstig uit Straatsburg; hij is gestationeerd in België.