17 september 2009

Succesvolle parochie in Rome

In een interview met Radio Vaticana heeft pater Joseph Kramer van de priesterbroederschap Sint-Petrus benadrukt dat de gelovigen die de heilige Mis in zijn parochie bezoeken gemiddeld 30 jaar oud zijn.

In reactie op een gebrek aan discipline worden jonge mensen aangetrokken door het gebed, de stilte, de orde en de symmetrie van de Mis. Pater Kramer is pastoor van de personele parochie Santissima Trinita dei Pellegrini in Rome waar de sacramenten worden gevierd in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijns). Volgens de pastoor heeft de naoorlogse generatie zich verzet tegen een te sterk gedisciplineerde omgeving die gekenmerkt werd door kilheid en een grote afstand tussen bisschoppen en priesters en tussen priesters en gelovigen.
Een positief effect van het Tweede Vaticaans Concilie is dat de verhoudingen binnen de Kerk sterk zijn verbeterd, maar het spreekwoordelijke kind werd met het badwater weggegooid.