Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


17 september 2009

Succesvolle parochie in Rome

In een interview met Radio Vaticana heeft pater Joseph Kramer van de priesterbroederschap Sint-Petrus benadrukt dat de gelovigen die de heilige Mis in zijn parochie bezoeken gemiddeld 30 jaar oud zijn.

In reactie op een gebrek aan discipline worden jonge mensen aangetrokken door het gebed, de stilte, de orde en de symmetrie van de Mis. Pater Kramer is pastoor van de personele parochie Santissima Trinita dei Pellegrini in Rome waar de sacramenten worden gevierd in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijns). Volgens de pastoor heeft de naoorlogse generatie zich verzet tegen een te sterk gedisciplineerde omgeving die gekenmerkt werd door kilheid en een grote afstand tussen bisschoppen en priesters en tussen priesters en gelovigen.
Een positief effect van het Tweede Vaticaans Concilie is dat de verhoudingen binnen de Kerk sterk zijn verbeterd, maar het spreekwoordelijke kind werd met het badwater weggegooid.