Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


3 maart 2010

Inwijding nieuwe seminariekapel Priesterbroederschap Sint Petrus

Met grote vreugde en dankbaarheid kan de Priesterbroederschap Sint Petrus vandaag, 3 maart 2010, de nieuwe kapel, die zal worden toegewijd aan de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, in het seminarie van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Denton (Nebraska, Verenigde Staten) laten inwijden. De wijding en aansluitende heilige Mis worden gevierd door de plaatselijke bisschop, mgr Fabian Bruskewitz.
Eregast zal zijn Zijne Eminentie William kardinaal Levada, prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer. Kardinaal Levada is aanwezig als vertegenwoordiger van Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI, en is voorzitter van de pauselijke commissie Ecclesia Dei. Deze commissie is ingesteld door paus Johannes Paulus II en onlangs uitgebreid door paus Benedictus XVI om de volledige integratie in de Kerk te bewerkstelligen van gemeenschappen en personen die gehecht zijn aan de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijnse ritus).
De nieuwe seminariekapel heeft overeenkomsten met onze Agneskerk, maar is wel wat kleiner. Het is een prachtig gebouw geworden dat zal dienen voor de verheerlijking van God en dat zal bijdragen aan de heiliging van toekomstige priesters op de weg naar het wijdingsaltaar.

De pontificale consecratie en Mis zullen live worden uitgezonden via Eternal World Television Network (EWTN) om 18.00 uur (Nederlandse tijd). U kunt de inwijding online live bekijken op deze website.