Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


4 juni 2010

Doodsoorzaak nummer 1

De nu volgende video bevat schokkende cijfers over de abortuspraktijk in Amerika. Deze zijn niet zonder meer te vergelijken met Nederland, maar ook in ons land vindt deze gruwelijke misdaad tegen onschuldige mensen-in-wording, tegen het leven, en tegen de Gever van het leven, dagelijks op grote schaal plaats.

Requiem aeternam dona eis, Domine.