Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


18 juni 2010

Uitstelling van het Allerheiligst Sacrament en gelegenheid tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus

Het heilig Sacrament van het Altaar als een representatie van het offer van Christus voor de Heer wordt tegenwoordig vaak niet meer begrepen, aldus paus Benedictus XVI afgelopen dinsdag. De term 'offer' is impopulair en lijkt uit een ander tijdperk te stammen. Bovendien is deze uitdrukking van een tegenwoordig als vreemd beschouwde levensinstelling. Benedictus XVI verklaarde dat het offer van Christus niets te maken heeft met dier- of oogstoffers uit de antieke tijd. Christus heeft zich integendeel met zijn gehele persoon opgeofferd. Wanneer het in deze zin wordt opgevat, blijft de term ook vandaag nog fundamenteel voor het begrip van de Eucharistie. Deze brengt de liefde tot uitdrukking van God voor de mensen, die zich in Christus openbaart.

Laten wij onze liefde voor God uitdrukken door een tijd in stilte te verblijven bij Zijn Zoon in het Allerheiligste. Vanmiddag in onze kerk van 12.00 tot 17.00 uur.