Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


8 juni 2010

Fotoverslag Amsterdamse Sacramentsprocessie

Zondag 6 juni 2010 trok voor de zevende keer een grote Sacramentsprocessie vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht over de Amsterdamse grachten. Op het naar de zondag verplaatste feest van het Allerheiligst Sacrament gaven zo'n duizend mensen getuigenis van hun geloof in de aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde hostie en van de betekenis van het Allerheiligst Sacrament zowel in hun persoonlijk leven als voor de stad en de wereld.

Een lange stoet gelovigen trok op zondag 6 juni over de Amsterdamse grachten.

Religieuzen van verschillende congregaties liepen mee.

Jezus Christus onder de gedaante van brood, gedragen in de monstrans
door apostolisch nuntius mgr dr F. Bacqué...


... en door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr dr J.M. Punt.

De Agnesparochie was vertegenwoordigd met een delegatie... met vaandel...

... maar ook tussen de priesters.

Prachtig uitgedoste deelnemers van diverse Oosters-orthodoxe Kerken
maakten de processie bijzonder kleurrijk.

Meer informatie en foto's zijn te vinden op de websites van de Onze Lieve Vrouwekerk en van Opus Dei in Nederland.

De foto's in dit verslag zijn gemaakt door Janny van der Wal en Wim Groeneveld.

Zie ook: Een video van de processie uit 2009.