Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


5 juni 2010

Zondag 6 juni 2010: Sacramentsprocessie Amsterdam

Aan de jaarlijkse processie over de Amsterdamse grachtengordel, die komende zondag plaatsvindt, doen meer kerken mee dan vorig jaar. Naast de drie gemeenschappen die gebruik maken van de Onze Lieve Vrouwekerk (katholieken, Syrisch-Orthodoxen, Surinaams-katholieke gemeenschap) lopen ook delegaties en gelovigen van andere kerken mee. Vaste deelnemers zijn inmiddels de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Voor het eerst komt nu ook een Servisch-orthodoxe delegatie. "Een bont gezelschap, maar wel met een gemeenschappelijk geloof in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie", aldus mgr W. Schnell, rector van de kerk.

Een bedetocht met zoveel verschillende christelijke gemeenschappen is uniek, aldus Schnell: "Voor katholieken is de sacramentsprocessie een begrip. Orthodoxe kerken kennen deze traditie echter niet. Daarom is het heel bijzonder dat zij hier in Amsterdam deelnemen. Bij mijn weten is dit niet eerder in Europa gebeurd, waarschijnlijk ook niet elders in de wereld. Ik hoop dat deze nieuwe traditie ook op andere plaatsen navolging krijgt."

Onder aanvoering van de in klederdracht gestoken Wilhelminafanfare uit Volendam zullen mgr J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en zijn hulpbisschop mgr J. van Burgsteden met een geconsacreerde hostie in een monstrans over de grachten trekken. Bijzondere gasten zijn twee aartsbisschoppen: de ‘ambassadeur’ van de Heilige Stoel in Nederland, apostolisch nuntius mgr F. Bacqué, en de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, mgr Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie religieuze families lopen ook in de stoet mee. Zij gaan vergezeld van gelovigen uit Amsterdamse parochies, Antillianen, Filippijnen, Italianen en Polen.

Programma zondag 6 juni

10.00 uur: Tridentijnse H. Mis in de Agneskerk, in het bijzonder voor hen die aan de processie deelnemen.
11.15 uur: Plechtige H. Mis (Novus Ordo) in de Onze Lieve Vrouwekerk
12.45 uur: Sacramentsprocessie over de grachtengordel
13.30 uur: Afsluitend plechtig Lof in de Onze Lieve Vrouwekerk

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Onze Lieve Vrouwekerk.

Onderstaande video geeft een mooie impressie van de processie uit 2009: