26 juni 2010

Pater Karel Van Isacker S.J. vandaag 97 jaar

Vandaag, zaterdag 26 juni, is professor dr Karel van Isacker S.J. 97 jaar geworden.

De Vlaamse pater Van Isacker is gekend om zijn analyse dat de malaise in de Rooms-katholieke Kerk van de tweede helft van de 20e eeuw voortkomt uit haar 'bezetenheid' zich aan te passen aan de moderne wereld, zonder zich af te vragen waar die moderne wereld eigenlijk voor staat. In 1989 schreef hij een pleidooi voor de voorconciliaire Tridentijnse Liturgie: Ontwijding.

Eind jaren '80 bouwde hij in Niel-bij-As een grote stal en boerderij om tot de Sint-Michaëlskapel en sindsdien celebreert hij er de (zondags)mis volgens de oude ritus.

Wij feliciteren de hoogeerwaarde pater van harte met zijn verjaardag en vragen uw gebed voor hem die de Kerk zo vele jaren trouw heeft gediend.

Zie ook: Oudste priester van Vlaanderen krijgt 'eigen' website