22 oktober 2009

Angelus-toespraak 18 oktober 2009: De Kerk is geroepen om het werk van Jezus Christus in deze wereld voort te zetten

Afgelopen zondag waren duizenden gelovigen bijeen op het Sint-Pietersplein om met paus Benedictus XVI het Angelus te bidden. In zijn toespraak - op Wereldmissiedag - zei de Paus dat de Kerk missionair is doordat zij geroepen is om het werk van Jezus in deze wereld voort te zetten door het Evangelie van het Koninkrijk Gods aan alle mensen te verkondigen.

Alle christenen zijn geroepen om hieraan mee te werken, ieder in zijn eigen omstandigheden en met zijn eigen talenten. De Paus bracht in herinnering dat talloze missionarissen, priesters, religieuzen en leken, die hun leven hebben toegewijd aan de verkondiging van het Evangelie aan de wereld, te lijden hebben onder tegenslagen en soms zelfs vervolging. De Paus noemde met name de priester Ruggero Ruvoletto, die onlangs werd vermoord in Brazilië, en pater Michael Sinnott, die vorige week op de Filippijnen werd ontvoerd.

Tenslotte sprak de Paus over de Afrika-synode die ten einde loopt. Hij riep de gelovigen op om te bidden voor de jonge Kerk in Afrika en om materieel en spiritueel te delen met onze broeders en zusters in dat deel van de wereld.

De volledige Angelus-toespraak kunt u zien in de volgende video: