6 oktober 2009

Angelus-toespraak 4 oktober: Afrika is een spirituele long voor de gehele mensheid

Paus Benedictus XVI – teruggekeerd in het Vaticaan vanuit zijn zomerverblijf in Castel Gandolfo – sprak afgelopen zondag over de roeping van de Kerk. De Kerk is een gemeenschap van mensen, die zich met God en met elkaar hebben verzoend.

De Paus opende zondag de tweede bijzondere bisschoppensynode voor Afrika. 244 synodevaders (bisschoppen) zullen zich van maandag 5 tot en met zondag 25 oktober bijzonder bezighouden met de Kerk in Afrika.

Paus Benedictus zei dat de Kerk in Afrika een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving op het gebied van verzoening, gerechtigheid en vrede. Veel Afrikaanse landen verkeren in een staat van oorlog, geweld, armoede en ongerechtigheid. Afrika is echter een enorme spirituele long voor de gehele mensheid die in een geloofscrisis verkeert en die elke hoop is verloren, maar – zo zegt de Paus – ook deze long kan ernstig ziek worden door een oprukkend materialisme, gecombineerd met het gedachtegoed van relativisme, nihilisme en religieus extremisme die gevoed worden door economische en politieke belangen; een geestelijk vergif dat vanuit de eerste wereld wordt geëxporteerd. De Afrika-synode biedt kansen om etnische geschillen te overwinnen en om te komen tot een geestelijke verrijking van de volkeren.