Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vandaag (11.00 uur) kunt u hier rechstreeks volgen of terugkijken.

6 oktober 2009

Angelus-toespraak 4 oktober: Afrika is een spirituele long voor de gehele mensheid

Paus Benedictus XVI – teruggekeerd in het Vaticaan vanuit zijn zomerverblijf in Castel Gandolfo – sprak afgelopen zondag over de roeping van de Kerk. De Kerk is een gemeenschap van mensen, die zich met God en met elkaar hebben verzoend.

De Paus opende zondag de tweede bijzondere bisschoppensynode voor Afrika. 244 synodevaders (bisschoppen) zullen zich van maandag 5 tot en met zondag 25 oktober bijzonder bezighouden met de Kerk in Afrika.

Paus Benedictus zei dat de Kerk in Afrika een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving op het gebied van verzoening, gerechtigheid en vrede. Veel Afrikaanse landen verkeren in een staat van oorlog, geweld, armoede en ongerechtigheid. Afrika is echter een enorme spirituele long voor de gehele mensheid die in een geloofscrisis verkeert en die elke hoop is verloren, maar – zo zegt de Paus – ook deze long kan ernstig ziek worden door een oprukkend materialisme, gecombineerd met het gedachtegoed van relativisme, nihilisme en religieus extremisme die gevoed worden door economische en politieke belangen; een geestelijk vergif dat vanuit de eerste wereld wordt geëxporteerd. De Afrika-synode biedt kansen om etnische geschillen te overwinnen en om te komen tot een geestelijke verrijking van de volkeren.