Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Actie Kerkbalans 2023
Draagt u ook financieel een steentje bij aan uw parochie?
Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.


16 augustus 2009

Paus Benedictus XVI viert Maria Tenhemelopneming in Castel Gandolfo

In het pauselijk zomerverblijf Castel Gandolfo heeft paus Benedictus XVI de heilige Mis gevierd op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Enkele honderden gelovigen, onder wie veel toeristen, woonden de viering bij. De Paus noemde Maria een voorbeeld voor de hele Kerk. "Gehoorzaam en in hoopvol vertrouwen volbracht zij de wil van God", aldus Benedictus XVI. "Tijdens het verborgen en het openbare leven van Jezus tot de meest pijnlijke momenten aan de voet van het kruis, heeft zij meegewerkt aan Gods heilsplan."

Later wees de Paus er in zijn Angelustoespraak op dat Maria in de kunst vaak biddend wordt afgebeeld, terwijl zij via de engel luistert naar de boodschap van God. "Ook ons gebed moet doordrongen zijn van deze luisterbereidheid en openheid tegenover God", zo hield de Paus enkele duizenden toehoorders bij het apostolisch paleis voor.

In deze video wordt het slot van de pauselijke Mis getoond: de zegen en het Salve Regina.