18 augustus 2009

Paus in Angelus-toespraak: Mysterieuze uitwisseling tussen God en mens

Tijdens de Angelus-toespraak in Castel Gandolfo op zondag 16 augustus sprak paus Benedictus XVI wederom over de heilige maagd Maria. De Paus sprak over haar in verband met de Evangelielezing van deze zondag (Novus Ordo), waarin Johannes schrijft: “Jezus zei: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is Mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.”

Verwijzend naar het feest van een dag eerder merkte de Paus op dat God Maria nodig had om de menselijke natuur aan te kunnen nemen en om aan onze sterfelijkheid deel te kunnen hebben, en dat Hij in ruil daarvoor aan het eind van haar aardse leven Maria ten hemel heeft opgenomen.

De Paus zei dat wat Maria is overkomen, ook van toepassing is op iedere man en vrouw, omdat God aan ieder van ons vraagt om Hem aan te nemen, om ons hart, ons lichaam, ons gehele bestaan, ons vlees aan Hem beschikbaar te stellen, opdat Hij, zoals de Bijbel zegt, in de wereld kan wonen. Hij roept ons op om ons te verenigen rondom het sacrament van de Eucharistie – brood dat gebroken is voor het leven van de wereld – om samen de Kerk, Zijn historisch Lichaam, te vormen. Hij heeft ons Zijn Lichaam gegeven in het sacrament van de Eucharistie, als instrument van eeuwig leven.

En als wij ‘ja’ zeggen tegen God, zoals Maria dat gedaan heeft, dan zal deze mysterieuze uitwisseling ook ons ten deel vallen, en in ons plaatsvinden: Wij zijn opgenomen in de godheid van Hem Die onze menselijke natuur heeft aangenomen.

De video toont de volledige Angelus-toespraak van paus Benedictus XVI van afgelopen zondag.