18 maart 2010

Angelus-toespraak 14 maart 2010: In de vergeving laat God Zich werkelijk kennen

Paus Benedictus XVI sprak op de vierde zondag van de Vasten tijdens zijn Angelus-toespraak over het Evangelie van de verloren zoon (Novus Ordo). : “De verloren zoon spreekt krachtig over God en laat ons Zijn Gezicht, of beter nog: Zijn Hart zien.”

Nadat Jezus de genadevolle liefde van de Vader openbaarde, veranderde alles. We weten nu dat God onze Vader is, Die ons geschapen heeft om in vrijheid lief te hebben. Hij heeft ons het bewustzijn gegeven dat lijdt als we verloren lopen en dat zich verheugt als we ons bekeren.

De Paus legde uit dat onze relatie met God vergelijkbaar is met die van een kind met zijn ouders: in het begin is het kind van hen afhankelijk, dan claimt het zijn onafhankelijkheid en uiteindelijk komt het tot een volwassen relatie, die gebaseerd is op oprechte dankbaarheid en liefde.

In deze stadia kunnen we de geschiedenis herkennen van de mens met God. Op een gegeven moment wil de mens zijn eigen beslissingen nemen en zullen er momenten zijn dat hij denkt wel zonder God te kunnen leven. Deze fase is een moeilijke, want zij kan leiden tot atheïsme. Gelukkig is God onvoorwaardelijk trouw naar ons toe. Zelfs als wij ons van Hem afkeren en verloren lopen, houdt Hij niet op ons te volgen en te begeleiden, ons lief te hebben, ons te vergeven en blijft Hij door ons geweten tot ons spreken en roept Hij ons terug tot Hem.

Alleen door de vergiffenis van God te ervaren kunnen wij tot een werkelijke en oprechte relatie met Hem komen.

De volledige Angelus-toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren: