Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


2 maart 2010

Angelus-toespraak 28 februari 2010: Jezus alléén is genoeg

Op de tweede zondag van de Vasten sprak paus Benedictus XVI in zijn toespraak voor het Angelusgebed tot de verzamelde pelgrims op het Sint-Pietersplein over het Evangelie van de Gedaanteverandering van Jezus, die de liturgie van deze zondag domineert. Jezus alléén is aan de Kerk van alle tijden gegeven en moet volstaan op onze tocht door het leven, aldus de Paus. We moeten alleen naar Zijn stem luisteren en niet naar die van de wereld, want alleen Zijn stem geeft leven op weg naar Jeruzalem.

Het is een goede zaak om, zoals Petrus, verheugd te zijn over de vertroostingen van de Heer, maar de Gedaanteverandering laat ons zien dat de vreugden die God in onze levens schenkt geen eindstadia zijn, maar eerder lichtpunten die Hij tijdens onze aarde pelgrimsreis geeft, omdat alléén Jezus onze wet moet zijn en Zijn Woorden het criterium voor het leven dat wij leiden.

De volledige Angelus-toespraak kunt u hier bekijken en beluisteren: