Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


24 maart 2010

Angelus-toespraak 21 maart 2010: Jezus weet wat er in ons hart omgaat

“Laten wij van de Heer Jezus leren dat wij anderen niet mogen oordelen en veroordelen. Laat ons leren om geen compromissen te sluiten met de zonde, vooral niet met onze eigen zonden! En laten wij tegelijkertijd mild zijn tegenover anderen.”

Zo sprak paus Benedictus XVI tot de verzamelde pelgrims op het Sint-Pietersplein die onder zijn raam in het apostolisch paleis samen met hem het Angelus kwamen bidden op deze vijfde zondag van de Vasten.

De Paus doelde op het Evangelieverhaal (Novus Ordo), waarin Jezus een overspelige vrouw redt van een doodvonnis. Jezus zegt: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen” en “Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer!” Deze uitspraken geven de ontwapenende kracht van de Waarheid weer, die de muur van hypocrisie afbreekt en die ons verstand verlicht voor een grotere rechtvaardigheid: die van de Liefde.

De volledige Angelus-toespraak van de Paus kan hier worden bekeken en beluisterd: