Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


15 september 2009

Angelus-toespraak 13 september: Jezus toonde ons de weg naar het ware Leven

"Jezus is ons geen filosofie komen brengen, maar heeft ons een weg, ja dé Weg, getoond die naar het ware leven leidt." Zo sprak paus Benedictus XVI afgelopen zondag tijdens zijn Angelus-toespraak. Hij zei verder dat ons geloof dood is als het niet leidt tot daden. Daarom is elke gelovige geroepen om met zijn daden te getuigen van hetgeen Jezus ons geleerd heeft. Jezus heeft ons bij uitstek getoond dat alleen liefde de wereld kan veranderen. "Wie zijn naaste bemint met een zuiver en genereus hart laat zien dat hij God werkelijk kent. Maar wie zegt dat hij gelooft en zijn naasten niet bemint is niet werkelijk gelovig. In zo iemand woont God niet."

Aan de vooravond van het feest van Kruisverheffing en de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten "leren we van de maagd Maria om te getuigen van ons geloof door een leven in nederige dienstbaarheid, altijd gereed om door persoonlijke offers trouw te blijven aan het Evangelie van naastenliefde en waarheid, in de zekerheid dat niets van wat we doen verloren zal gaan."

Onderstaande video toont de volledige Angelus-toespraak van deze zondag.