9 september 2009

Angelus-toespraak 6 september: Religies moeten vergevingsgezindheid en verzoening verkondigen

Paus Benedictus XVI bidt bij het lichaam van Sint Rosa in Viterbo.

Deze zondag bracht paus Benedictus XVI een bezoek aan de Italiaanse stad Viterbo, ten Noorden van Rome, waar de heilige Rosa haar laatste rustplaats heeft gekregen. Na een heilige Mis met 20.000 gelovigen in de open lucht hield de Paus daar ook zijn Angelus-toespraak.

Daarin herinnerde de Paus aan de 70e verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hij sprak de hoop uit dat de herinnering aan “een van de verschrikkelijkste conflicten uit de geschiedenis” een waarschuwing mag zijn voor iedereen om “zulk barbarisme niet te herhalen en de pogingen om in onze tijd, die nog altijd door conflicten wordt verscheurd, de vrede te bewerkstelligen te intensiveren, en in het bijzonder door te geven aan de volgende generatie een cultuur en een manier van leven die gekenmerkt wordt door liefde, solidariteit en respect voor anderen.”

Volgens de Paus zouden religies vergevingsgezindheid en verzoening moeten verkondigen tegenover geweld en extremisme “die het beeld van de Schepper van de mensheid misvormen” en “die leiden tot minachting van de mens zelve”. “De Heer zal ons helpen om vrede te stichten, die gebaseerd is op liefde en wederzijds begrip”, aldus de Paus.

De volledige Angelus-toespraak kunt u bekijken en beluisteren in onderstaande video.