27 april 2010

Regina Caeli-toespraak 25 april 2010: Priesters, weest altijd getuigen van Christus

Op de zondag van de Goede Herder, de 47e gebedsdag voor roepingen, nodigde paus Benedictus XVI de gelovigen uit tot gebed voor de jongeren opdat zij moedig kunnen antwoorden op de hemelse roep om zich in te zetten als gelovige getuigen van het Evangelie. De Paus bracht het lopende 'jaar voor de priesters' in herinnering, waarbij hij aan hen die hun leven hebben toegewijd aan Christus erop wees dat de priester het werk van de Verlossing voortzet op aarde.

De Paus bad ervoor dat zij zich verheugd mogen weten wanneer zij voor het tabernakel staan, volledig vertrouwend op hun roeping en missie door een sobere ascese, opdat zij zich open mogen stellen om te luisteren en vergiffenis te schenken, met als doel de christenen die aan hen zijn toevertrouwd te vormen en hen op behoedzame wijze vertrouwd te maken met de 'priesterlijke broederschap'.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren: