Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

27 april 2010

Regina Caeli-toespraak 25 april 2010: Priesters, weest altijd getuigen van Christus

Op de zondag van de Goede Herder, de 47e gebedsdag voor roepingen, nodigde paus Benedictus XVI de gelovigen uit tot gebed voor de jongeren opdat zij moedig kunnen antwoorden op de hemelse roep om zich in te zetten als gelovige getuigen van het Evangelie. De Paus bracht het lopende 'jaar voor de priesters' in herinnering, waarbij hij aan hen die hun leven hebben toegewijd aan Christus erop wees dat de priester het werk van de Verlossing voortzet op aarde.

De Paus bad ervoor dat zij zich verheugd mogen weten wanneer zij voor het tabernakel staan, volledig vertrouwend op hun roeping en missie door een sobere ascese, opdat zij zich open mogen stellen om te luisteren en vergiffenis te schenken, met als doel de christenen die aan hen zijn toevertrouwd te vormen en hen op behoedzame wijze vertrouwd te maken met de 'priesterlijke broederschap'.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren: