5 april 2010

Regina Caeli-toespraak 5 april 2010: Wij zijn boodschappers van Christus' Verrijzenis

“Zoals Jezus de liefde van God de Vader heeft verkondigd, zo moeten ook wij de liefde van Christus verkondigen. Wij zijn boodschappers van Zijn Verrijzenis en van Zijn overwinning over het kwaad en op de dood. Wij zijn de dragers van Zijn goddelijke liefde.

Uiteraard zijn wij van nature mannen en vrouwen, maar we hebben de opdracht ontvangen om ‘engelen’ te zijn: boodschappers van Christus. Deze opdracht is aan ons allen gegeven in het doopsel en het vormsel, en aan de dienaren van Christus in het bijzonder door het sacramenteel priesterschap. Graag wijs ik daarop in dit Jaar van de Priester.”

Zo sprak paus Benedictus XVI op Paasmaandag bij het bidden van het Regina Caeli (-dit gebed vervangt het Angelus gedurende de gehele Paastijd-) met de verzamelde pelgrims bij het Apostolisch Paleis in Castel Gandolfo. Op deze feestdag – maandag onder het Octaaf van Pasen – werd de Paus hartelijk begroet door de aanwezige gelovigen.

De Paus ging nader in op de boodschapper die de Verrijzenis van de Heer verkondigde. Hij zei dat ook Jezus Zelf wordt aangeduid als ‘Engel’ (-vgl. het Canongebed tijdens de H. Mis-), want Hij is bij uitstek dé Boodschapper van God de Vader.

Na het bidden van het Regina Caeli herhaalde de Heilige Vader zijn Paasgroeten in vele talen.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren: